Prostor pro svobodné učení

Klub domácích školáků je prostor, kde mohou děti trávit jeden až tři dny v týdnu bez rodičů, společně s dalšími dětmi a dospělým průvodcem. Klub funguje na principech svobodné školy, to znamená, že dětem nabízíme nějaký program, ale hlavní aktivita je především na dětech. Samy si určují, čemu se budou věnovat. Jejich činnosti vycházejí z jejich momentálních potřeb a zájmů. Dospělý je zde jen jako pomocník přirozeného procesu vzdělávání. Prostor nabízíme pro školní i předškolní děti.


Zázemí Klubu

Klub provozujeme v pronajatém bytě v Konecchlumského ulici v Jičíně a jeden den probíhá v přírodě kolem maringotky „Včelín“ kousek od zříceniny hradu Bradlec.

Zuzana Vavřincová

Je průvodce v Klubu a kromě zajišťování pomůcek je naším motorem.

Kateřina Kozáková

Je dopoledním průvodcem v Klubíku.

Radka Francová

Je průvodce v Klubu a zajišťuje pohybové aktivity podporující zdravý vývoj dětí.

Vlaďka Karásková

Je průvodce ve Včelíně a stará se o zajištění hodnotných exkurzí a výletů.

Klub domácích školáků Jičín

Konecchlumského 289, Jičín 506 01

+420 777 679 761